CHI TIẾT

Mỏ Neo Vàng là một trong những công ty cung cấp dịch vụ vận chuyển  tại TP.HCM cho cả hàng nhập và hảng xuất khẩu. Vận chuyển chuyên tuyến và vận chuyển xuyên quốc gia có thể được thực hiện một cách hiệu quả thông qua hệ thống đại lý mạnh của chúng tôi. Thêm vào đó với kinh nghiệm và kiến thức dồi dào trong ngành vận tải biển, chúng tôi đảm bảo thực hiện tất cả các dịch vụ vận tải đường biển một cách hiệu quả.
Thế mạnh nhất của chúng tôi là gom hàng lẻ (LCL) và giao hàng từ cửa tới cửa 2 chiều từ Việt Nam đi hơn 100 quốc gia trên thế giới và ngược lại

Chứng Từ Vận Tải Đường Biển - CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN MỎ NEO VÀNG

Chứng Từ Vận Tải Đường Biển - CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN MỎ NEO VÀNG

Chứng Từ Vận Tải Đường Biển - CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN MỎ NEO VÀNG