Vận Tải Bằng Đường...

Vận Tải Hàng Nguyên Container

Vận Chuyển Hàng Nguyên Container

Mạng Lưới Đối Tác

Mạng lưới đối tác của công ty tập trung ở khu vực asian và các nước châu âu

Bảo Hiểm Hàng Hải

Công Ty Mỏ Neo Vàng chuyên cung cấp bảo hiểm đường biển

Chứng Từ Vận Tải Đường Biển

Mỏ Neo Vàng là một trong những công ty cung cấp dịch vụ vận chuyển  tại TP.HCM cho cả hàng nhập và hảng xuất khẩu. Vận chuyển chuyên tuyến và vận chuyển xuyên quốc gia có thể được thực hiện một cách hiệu quả thông qua hệ thống đại lý mạnh của chúng tôi. Thêm vào đó với kinh nghiệm và kiến thức dồi dào trong ngành vận tải biển, chúng tôi đảm bảo thực hiện tất cả các dịch vụ vận tải đường biển một cách hiệu quả.
Thế mạnh nhất của chúng tôi là gom hàng lẻ (LCL) và giao hàng từ cửa tới cửa 2 chiều từ Việt Nam đi hơn 100 quốc gia trên thế giới và ngược lại

Vận Tải Bằng Đường Biển - CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN MỎ NEO VÀNG

Vận Tải Bằng Đường Biển - CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN MỎ NEO VÀNG

Vận Tải Bằng Đường Biển - CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN MỎ NEO VÀNG